I love working with feedback.
I gained this skill as a special gift and it is a pleasure to share its fruits with You.
The price I'll leave to you - pay as much as you feel.
Choose a picture and email me your offer.

be@ondrej.be


Miluju práci se zpětnou vazbou.
Tuto dovednost jsem získal zvláštním darem a radost z jejích plodů Vám rád zprostředkuji.
Cenu nechám na Vás - zaplaťte kolik uznáte za vhodné.
Vyberte si obraz a napište mi svou nabídku.
be@ondrej.be